Virtual Tour

Simla Hotel Jaipur

Address:
Chandi ki Taksal, Hawa mahal road, jaipur

Landline No.

Mobile No.
+91-9166209001

Email:
simlahoteljaipur@gmail.com, parvesh.patial92@gmail.com